O NAS - informacje o firmie:


    ORION Ochrona jest firmą zajmującą się ochroną osób i mienia, ochroną osobistą oraz konwojowaniem wartości na podstawie Koncesji Nr L - 213/08 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Naszą specjalizacją jest również kompleksowe utrzymanie czystości (sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych) oraz pielęgnacja zieleni. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przygotowanie do realizacji usług na właściwym, wysokim poziomie. Kierownictwo Firmy ma długoletnie doświadczenie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa VIP, najważniejszych obiektów państwowych i innych obiektów o dużym znaczeniu /lotniska, zakłady przemysłowe, stadiony/. Są to doświadczenia wyniesione ze służby w Policji, Biurze Ochrony Rządu i Agencji Ochrony. Firma chroni obiekty o charakterze przemysłowym i handlowym, budowy  i ich zaplecza, sklepy, budynki biurowe oraz zaplecza inwestycji drogowych.
    Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jesteśmy ubezpieczeni w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU S.A. na kwotę 1.200.000, 00 PLN, co w znacznym stopniu wpływa na podniesienie komfortu bezpieczeństwa.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY